Met ondersteuning van

Partners
TransKnowledge Platform

Het TransKnowledge platform is een kennisdatabase als ondersteuning voor de bedrijven.

Het geeft oplossingen op maat van uw bedrijf

Dagelijks vinden er nieuwe technologische en/of innovatieve ontwikkelingen plaats. Voka Kamer van Koophandel Mechelen wil groeibedrijven ondersteunen in hun ondernemerschap. Dit kan op verschillende niveaus gebeuren via awareness creatie, via kennis deling en/of via kennis implementatie. Hiervoor gebruiken ze de kennis van academische - en industrie experts. Academische Bachelor en Masterstudenten van de KU LEUVEN en Executive MB studenten van Flanders Business School worden hierbij ingeschakeld om te helpen. Tegelijk moedigt dit de ondernemingszin bij studenten aan. Voor sommige domeinen wordt er ook een charter uitgereikt als de bedrijven gedurende een zeker tijd inspanningen leveren en een bepaald niveau bereiken.

Laatste update: 08-05-2017